rukouspyyntö

Jos haluat uudestisyntyä tai uudistua

Herra pyytää meitä tulemaan Hänen luokseen kaikesta sydämestämme ja kaikesta sielustamme. Oletko sinä Jeesuksen oma ja sisällä taivasten valtakunnassa? Onko sinulla ylitsevuotava ilo ja yli ymmärryksen käyvä rauha ja voima Pyhässä Hengessä? (5. Moos. 30:10b; Kol. 1:13-14.)

Jos sinä et vielä tunne Jeesusta Pelastajanasi ja Herranasi, rukoilethan kanssani seuraavasti:

Jeesus, tule minun sydämeeni Herrakseni ja Vapahtajakseni. Anna anteeksi minun syntini: ajatuksen, sanan ja teon synnit, väärät asenteet, motiivit ja se, että minä en ole välittänyt Sinusta. Puhdista minut rakkaudettomuudesta, toisten arvostelemisesta, lyömisestä, hylkäämisestä ja tuomitsemisesta. Minä uskon, että Sinä, Jeesus Kristus, olet Jumalan ainoa Poika ja että Sinä kuolit ristillä ja vuodatit veresi minunkin puolestani. Kiitos, elävä Herra, että minä saan nyt vastaanottaa Sinut uskossa pelastajanani. Jeesuksen nimessä. Amen.

Rukoiltuasi uskossa tämän rukouksen sinusta tuli "uusi luomus" Jeesuksessa. Raamattu sanoo: "Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut" (2. Kor. 5:17).

Taivas iloitsee sinusta! Kerrothan ystävillesi päätöksestäsi seurata Herraa. "Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään". " Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu."" (Room. 10:9-11,13.)

Jos sinä, Herran oma, haluat muutoksen hengelliseen elämääsi, rukoilethan kanssani:

Isä, anna anteeksi, että minä olen sallinut lihani ja sieluni palvella vihollista. Anna minulle anteeksi sanan, ajatuksen ja teon synnit, väärät asenteet ja motiivit. Puhdista minut rakkaalla verelläsi. Minä ojennan sinulle järjellisenä jumalanpalveluksena itseni, henkeni, ruumiini ja sieluni (tahto- ja tunne-elämäni, järkeni ja päättelykykyni). Annan Sinulle kaiken, mitä minussa on ja minulla on. Minä tahdon kulkea Sanan mukaisesti ja vihollista vastustaen. Herra, aloita muutostyö minusta. Korjaa ja muuta minut sinun kaltaiseksesi. Auta minua vähenemään, "kuolemaan" itselleni ja tarpeilleni, niin että Sinä, Kristus, voit tulla minussa suureksi ja saat minussa muotoa. Pyydän, että minussa toteutuisi apostoli Paavalin sanat:""minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa"" Laske minun sydämeeni nyt ylitsevuotava ilo ja yli ymmärryksen käyvä rauha. Täytä minut Pyhällä Hengellä ja tulella. Anna sydämeeni voima ja voitelu, niin että minä voin palvella sinua ja lähimmäisiäni iloiten ja sydämen halulla. Herra käytä minua, missä, milloin ja miten Sinä halua. Amen.


Tämä rukouspalvelu on Risto ja Marja Lindqvistin ylläpitämä.
(Muusta työstä nettisivuilla Herralle.com.)

Rukouspyyntö